Produkt dodany do koszyka

Learning Club
Learning Club
Learning Club
Learning Club
Learning Club
Learning Club
Learning Club
Learning Club

Learning Club

Proverbs of the month

Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Najczęściej są przestrogami, nakazami, zakazami i pouczeniami. Wiele angielskich przysłów ma swoje polskie odpowiedniki, a obserwowanie, jak w różnych kulturach wyrażana jest ta sama myśl, jest fascynujące. W Learning Club co miesiąc prezentujemy kilka angielskich przysłów i powiedzeń.

learningclub.egis.com.pl

Proverbs and sayings of the month: December 2019

 

Christmas comes but once a year.

To powiedzenie oznacza, że Święta są tylko raz w roku, czyli są czymś absolutnie wyjątkowym.

 

Christmas came early (this year).

„Święta nadeszły wcześniej (w tym roku)”. Tak powiemy, gdy niespodziewanie spotka nas coś zaskakującego i bardzo, ale to bardzo, miłego.

 

Don’t get your tinsel in a tangle!

“Tylko sobie łańcucha nie poplącz” to rada i przestroga, by się nie stresować Świętami i nie wprowadzać nerwowej atmosfery (tinsel to właśnie łańcuch choinkowy).

 

Bah, humbug!

To powiedzonko Ebenezera Scrooge’a, bohatera Opowieści Wigilijnej Dickensa. Scrooge obsesyjnie nienawidził świąt Bożego Narodzenie i pozytywnego przesłania, które one niosą. Dlatego powtarzał swoje Bah, humbug! czyli „Bzdura!”, „Głupota”, komentując np. świąteczne zwyczaje.

 

Don't be a Scrooge!

"Nie bądź jak Scrooge!". Tak zwrócimy się do osoby, która przypominam nam Ebenezera Scrooge’a… Oczywiście tego Scrooge'a, którego nie odwiedziły jeszcze duchy! Jak wiadomo, po ich wizytach wszystko zmieniło się na lepsze!

 

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


Proverbs and sayings of the month: November 2021

 

A cat has nine lives.

Polski odpowiednik tego powiedzenia to: „spaść na cztery łapy”, czyli wyjść cało z trudnej sytuacji lub uniknąć konsekwencji złego postępowania.

Przykład: Her career reminds that a cat has nine lives.

 

A leopard can't/doesn't change its spots.

A leopard can't/doesn't change its spots dosłownie oznacza, że lampart nie może zmienić cętek. Innymi słowy: ludzie się nie zmieniają, nie zmieniają zachowania, nawyków i przyzwyczajeń.

Przykład: I’ve told him dozens of times not to leave the front door open, but, you know, a leopard doesn't change its spots.

 

While the cat's away, the mice will play.

While the cat’s away, the mice will play – gdy kota nie ma, myszy harcują. Innymi słowy: gdy przełożony jest nieobecny, podwładni nie przestrzegają zasad.

Przykład: Can you hear that terrible noise? It’s midnight, for goodness’ sake! The Smiths have gone to the theatre and the kids are alone – while the cat's away, the mice will play.

 

A cat may look at a king.

A cat may look at a king to dosłownie: „kotu wolno patrzeć na króla”, czyli każda, nawet najmniej ważna osoba, ma swoje prawa.

Przykład: I am not afraid of talking to the president of the United States. A cat may look at a king!

 

There are more ways than one to skin a cat.

There are more ways than one to skin a cat to powiedzenie używane, by podkreślić, że cel można osiągnąć na wiele sposobów.

Przykład: Well, we didn't get that deal, but there's more than one way to skin a cat. We'll keep trying until we make it happen!

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


 

Proverbs and sayings of the month: June, July, August 2021

 

A bad tree does not yield good apples.

A bad tree does not yield good apples znaczy dosłownie “złe drzewo nie daje dobrych jabłek”. Źli rodzice nie wychowają swoich dzieci na dobrych ludzi.

Przykład: All my cousins are very bossy and stubborn and their mother is exactly the same. A bad tree does not yield good apples.

 

Adam ate the apple, and our teeth still ache.

Adam ate the apple, and our teeth still ache znaczy dosłownie, że biblijny Adam zjadł jabłko, a nas teraz bolą zęby, czyli nasze obecne problemy są wynikiem złych decyzji z przeszłości. 

Przykład: I decided to drop out of school at the age of 15, but now I regret that decision. As they say, Adam ate the apple, and our teeth still ache.

 

An apple never falls far from the tree.

An apple never falls far from the tree, czyli "niedaleko pada jabłko od jabłoni". Przysłowie to uczy, że dzieci często zachowują się tak jak rodzice, co oznacza, że rodzice mają ogromny wpływ na wychowanie dziecka.

Przykład: Both my sister and her daughter can sing beautifully. An apple never falls far from the tree.

 

An apple a day keeps the doctor away.

An apple a day keeps the doctor away znaczy dosłownie: “jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka”.

Przykład: My neighbour is 90 but he still in a perfect condition. He says that’s the effect of eating fruit regularly. As they say, an apple a day keeps the doctor away.

 

An apple-pie without some cheese is like a kiss without a squeeze.

An apple-pie without some cheese is like a kiss without a squeeze znaczy dosłownie: “szarlotka bez sera jest jak pocałunek bez przytulenia”. 

Przykład: Although I have a huge house, I’m not happy alone in it. An apple-pie without some cheese is like a kiss without a squeeze.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


 

Proverbs and sayings of the month: May, 2021

 

A drowning man will clutch at a straw.

A drowning man will clutch at a straw znaczy dosłownie “tonący chwyta się słomy”. Polskim odpowiednikiem jest „tonący brzytwy się chwyta”. Osoba zdesperowana, będąca w beznadziejnej sytuacji, wykorzysta każdą szansę na ratunek.

Przykład: Suzan wants to borrow money from her enemy because she desperately needs money. As they say, a drowning man will clutch at a straw.

 

A good man is hard to find.

A good man is hard to find znaczy “ciężko o dobrego mężczyznę”, "dobry mężczyzna to rzadkość".

Przykład: Tara is doesn’t complain about her boyfriend although he’s got many weaknesses. She thinks that a good man is hard to find.

 

A man is known by his friends.

A man is known by his friends oznacza, że człowieka poznaje się po osobach, z którymi się przyjaźni.

Przykład: If you want to know what kind of person John is, look at his friends. A man is known by his friends!

 

A man who is his own lawyer has a fool for his client.

A man who is his own lawyer has a fool for his client znaczy dosłownie “człowiek, który jest swoim własnym prawnikiem, ma głupca za klienta”. Przysłowie oznacza, że obrona na własną rękę w sądzie nie przynosi korzyści.

Przykład: We need to find a good lawyer for David as he won’t manage without a professional help. A man who is his own lawyer has a fool for his client.

 

A bad workman blames his tools.

A bad workman blames his tools znaczy dosłownie “zły robotnik obwinia swoje narzędzia”. Ktoś, kto źle pracuje, często szuka usprawiedliwień i wymówek, zamiast podnieść swoje umiejętności lub przyłożyć się do pracy. 

Przykład: Mary always burns cakes and says this is the fault of her own, but the truth is that a bad workman blames his tools.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


 

Proverbs and sayings of the month: April, 2021

 

Better to light one candle than to curse the darkness.

Better to light one candle than to curse the darkness znaczy dosłownie “lepiej zapalić jedną świeczkę, niż przeklinać ciemność”. W trudnych momentach lepiej jest podjąć jakiekolwiek działanie, zrobić nawet małą rzecz, niż jedynie narzekać na złą sytuację.

Przykład: I know that you are helpless about this situation, but it is better to light one candle than to curse the darkness.

 

Better the devil you know than the one you don't know. 

Better the devil you know than the one you don't know, czyli" "Lepsze zło znane niż nieznane". 

Przykład: I’m not going to change my job although I don’t like it; better the devil you know than the one you don’t know.

 

Better safe than sorry. 

Better safe than sorry to "lepiej dmuchać na zimne", czyli lepiej zachować ostrożność, nawet gdy niepodjęcie ryzyka wydaje się zbędne lub nudne, niż potem żałować.

Przykład: If I were you I would think about it twice. It is better to be safe than sorry.

 

Better a lean peace than a fat victory. 

Better a lean peace than a fat victory oznacza dosłownie, że “lepszy chudy pokój, niż tłuste zwycięstwo”. Każdy pokój jest lepszy od wojny – nawet takiej, która kończy się spektakularnym sukcesem.

Przykład: At least you managed to talk with her. Better a lean peace than a fat victory.

 

Better an egg today than a hen tomorrow. 

Better an egg today than a hen tomorrow oznacza dosłownie: “Lepsze jajko dzisiaj niż kura jutro”. Polski odpowiednik to: "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu". 

Przykład: If I were you I would be happy about getting the second place. Better an egg today than a hen tomorrow.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


 

Proverbs and sayings of the month: March, 2021

 

The hand that rocks the cradle rules the world. 

The hand that rocks the cradle rules the world oznacza dosłownie: “światem rządzą ci, którzy są wychowawcami młodzieży”.

Przykład: Pam does her best in bringing up her children. As they say, the hand that rocks the cradle rules the world.

 

Don't bite the hand that feeds you.

Don't bite the hand that feeds you oznacza dosłownie “nie kąsaj ręki, która cię karmi”. Przysłowie to oznacza, że nie należy szkodzić osobie, która nam pomaga. 

Przykład: Helen, don’t bite the hand that feeds you. Try to talk to Bob again.

 

The devil makes work for idle hands to do.

The devil makes work for idle hands to do oznacza dosłownie „diabeł znajduje pracę dla bezczynnych rąk”. Osoby, które nie potrafią - lub nie chcą - zagospodarować swojego czasu, są narażone na to, że zrobią coś złego, np. popełnią przestępstwo.

Przykład: The devil makes work for idle hands to do, so try to find a job as soon as possible.

 

Cold hands, warm heart.

Cold hands, warm heart oznacza dosłownie “ręce zimne, za to serce gorące”. Osoba, która wydaje się chłodna i powściągliwa, często ma złote serce.

Przykład: Everyone thinks that aunt Ingrid is one of those cold hands, warm heart. Actually, she’s the most helpful and generous person I know.

 

Bird in the hand is worth two in the bush.

Bird in the hand is worth two in the bush oznacza dosłownie “jeden ptak w ręku jest wart dwóch w krzakach”. Polskim odpowiednikiem tego przysłowia jest „lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”. Oznacza to, że ​​lepiej jest trzymać się czegoś, co już mamy, niż ryzykować zdobycie czegoś lepszego, bo to może się nie udać.

Przykład: I’m not going to invest my money again. Bird in the hand is worth two in the bush.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

Proverbs and sayings of the month: February, 2021

 

The way to a man’s heart is through his stomach.

The way to a man’s heart is through his stomach znaczy dosłownie “droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek”. 

Przykład: Suzan knows that the way to a man’s heart is through his stomach; that’s why she cooks delicious food for Rob.

 

Absence makes the heart grow fonder.

Absence makes the heart grow fonder znaczy dosłownie “nieobecność sprawia, że serce staje się bardziej czułe”. Rozłąka wywołuje tęsknotę, a osoby, które ponownie się spotkają, zaczynają bardziej doceniać małe, proste gesty.

Przykład: As Julian is away his absence makes my heart grow fonder.

 

Opposites attract.

Opposites attract znaczy dosłownie “przeciwieństwa się przyciągają”. Możemy tak powiedzieć o osobach, które lubią się nawzajem, pomimo różnych charakterów. 

Przykład: In the case of Joe and Jill it is true that opposites attract.

 

Two people shorten the road.

Two people shorten the road znaczy dosłownie “dwie osoby skracają drogę”, czyli podróż w towarzystwie sprawia, że czas płynie szybciej i przyjemniej.

Przykład: I love going on long trips with my husband. As they say, two people shorten the road.

 

The heart wants what it wants.

The heart wants what it wants znaczy dosłownie “serce chce tego, czego chce”. Po polsku powiemy, że „serce nie sługa”.

Przykład:

A: I don’t understand Pam’s attraction for David.

B: You don’t have to understand that. The heart wants what it wants.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


 

Proverbs and sayings of the month: January, 2021

 

Beauty and honesty seldom agree.

Beauty and honesty seldom agree oznacza, że piękno i szczerość nie zawsze idą w parze.

Przykład: I don’t believe our new neighbour. Beauty and honesty seldom agree.

 

The one-eyed person is a beauty in the country of the blind.

The one-eyed person is a beauty in the country of the blind oznacza dosłownie “jednooki człowiek jest pięknem w kraju ślepców”. Przysłowie to oznacza, w trudnej sytuacji osoba, która posiada nawet niewielką umiejętność, wyrasta wręcz na geniusza.

Przykład: I don’t have as many certificates as my brother does but my mum says that one-eyed person is a beauty in the country of the blind.

Inna wersja tego przysłowia to: In the country of the blind, the one-eyed man is king.

 

Beauty is in the eye of the beholder.

Beauty is in the eye of the beholder oznacza dosłownie “piękno jest w oku patrzącego”. To co jednej osobie się podoba, niekoniecznie przypada do gustu drugiej. Każda osoba ma swój gust i upodobania.

Przykład: I love dark colours, but my mum hates them. You know as they say, beauty is in the eye of the beholder.

 

Beauty is only skin deep.

Beauty is only skin deep oznacza, że osobowość jest ważniejsza niż wygląd.

Przykład: Everyone says that our new neighbour is very handsome. I think that beauty is only skin deep.

 

True beauty consists in purity of heart.

True beauty consists in purity of heart oznacza dosłownie “prawdziwe piękno to czystość serca”. 

Przykład: A homeless man asked me if he could help with my shopping bags. A true beauty consists in purity of heart.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


Proverbs and sayings of the month: September, 2020

 

To light up like a Christmas tree

To light up like a Christmas tree znaczy dosłownie “rozbłysnąć jak choinka bożonarodzeniowa”. Przysłowie to oznacza, że ktoś się bardzo z czegoś ucieszył.

Przykład: When Suzan saw a box of chocolates on her desk she lit up like a Christmas tree.

 

Eat, drink and be merry!

Eat, drink and be merry znaczy dosłownie “jedz, pij i bądź szczęśliwy”, czyli cieszmy się życiem!

Przykład: Amy, I can’t bear that you are so sad. Eat drink and be merry! It’s Christmas!

 

All my Christmases have come together.

All my Christmases have come together znaczy dosłownie “wszystkie moje święta się złączyły”. Przysłowie to mówi o doświadczeniu wielkiego szczęścia, spełnieniu się wielkiego marzenia.

Przykład: A week ago my boyfriend proposed to me and yesterday I got my dream job! It is like all my Christmases have come together!

 

Christmas has come early.

Christmas has come early znaczy dosłownie “święta przyszły wcześniej”. Przysłowie to oznacza, że nieoczekiwanie spotkało nas coś bardzo miłego.

Przykład: Sam got a new car on his 18th birthday. Christmas has come early for him this year.

 

Christmas comes but once a year.

Christmas comes but once a year znaczy dosłownie “Święta przychodzą, ale tylko raz w roku”. To przysłowie podkreśla, że Święta to szczególny czas, który należy w pełni wykorzystać, nie tylko ciesząc się różnymi atrakcjami, ale także robiąc coś dobrego dla innych, na przykład bardziej wspierając potrzebujących.

Przykład: I always make a donation for the homeless during Christmas. After all Christmas only comes once a year.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


Proverbs and sayings of the month: September, 2020

 

You can’t make an omelette without breaking a few eggs.

You can’t make an omelette without breaking a few eggs, czyli dosłownie: „nie możesz zrobić omletu bez rozbicia kilku jajek”. Po polsku powiedzielibyśmy "gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą".

 

If you can't stand the heat, get out of the kitchen.

If you can't stand the heat, get out of the kitchen, czyli dosłownie: „jeśli nie możesz znieść upału, wyjdź z kuchni”. Zgodnie z tym powiedzeniem, jeśli sytuacja cię przerosła, wycofaj się i pozwól działać innym.

 

You can’t always get what you want.

You can’t always get what you want, czyli dosłownie: „nie możesz zawsze dostawać tego, czego chcesz”. 

 

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink.

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink, czyli dosłownie „możesz zaprowadzić konia do wody, ale nie zmusisz go do picia”. Po polsku powiedzielibyśmy, że nie można nikogo uszczęśliwiać na siłę. 

 

If you can’t beat them, join them.

If you can’t beat them, join them, czyli „jeżeli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich”. 

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


Proverbs and sayings of the month: May, 2020

 

Fine feathers make fine birds. 

Fine feathers make fine birds oznacza: „jak cię widzą, tak cię piszą”. Ludzie zazwyczaj oceniają innych na podstawie wyglądu.

 

Every bird loves to hear himself sing. 

Every bird loves to hear himself sing, oznacza dosłownie „każdy ptak uwielbia słuchać własnego śpiewu”. Ludzie zwykle lubią chwalić się tym, co robią dobrze.

 

Birds of a feather flock together. 

Birds of a feather flock together to dosłownie: „Ptaki z podobnymi piórami latają razem”. Polski odpowiednik to: „Ciągnie swój do swego”, „Być z tej samej gliny”, „Dobrać się jak w korcu maku”.

 

To kill two birds with one stone. 

To kill two birds with one stone znaczy dosłownie „zabić dwa ptaki jednym kamieniem”. Polski odpowiednik to „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”.

 

To be as proud as a peacock. 

To be as proud as a peacock, czyli „dumny jak paw”. Jest to określenie osoby zarozumiałej, przemądrzałej, kogoś zadufanego w sobie.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


Proverbs and sayings of the month: April, 2020

 

Time fleeth away without delay.

Time fleeth away without delay dosłownie znaczy: “Czas ucieka bez opóźnienia”. Oznacza to, że czasu nie można spowolnić ani zatrzymać.


Time and tide wait for no man.

Time and tide wait for no man znaczy dosłownie „Czas i fala na nikogo nie czekają”.


Lost time is never found again.

Lost time is never found again, czyli “Stracony czas już nigdy nie powróci”, więc lepiej go nie marnować. 


A stitch in time saves nine.

A stitch in time saves nine dosłownie znaczy “Jeden szew (zrobiony) w odpowiednim czasie zaoszczędzi (zrobienia) dziewięciu”. Oznacza to, że jeśli naprawimy jakiś błąd we właściwym momencie, to unikniemy dalszych kłopotów w przyszłości.

There is no time like the present.

There is no time like the present oznacza, że należy działać od razu i niczego nie odkładać na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


learningclub.egis.com.pl

 

Proverbs and sayings of the month: March, 2020

 

April showers bring May flowers.

April showers bring May flowers dosłownie znaczy: "Kwietniowe deszcze przynoszą majowe kwiaty". Możemy także przetłumaczyć to przysłowie jako: "Po nocy przychodzi dzień" albo "Wszystko ma swój czas".

 

One swallow does not make a spring.

One swallow does not make a spring, czyli "Jedna jaskółka wiosny nie czyni". Oznacza to, że nie należy wyciągać pochopnych wniosków na podstawie pojedynczych wydarzeń.


Many a sudden change takes place on a spring day.

Many a sudden change takes place on a spring day oznacza, że wiosna przynosi gwałtowne zmiany, tak w pogodzie, jak i w życiu. 

 

If you do not sow in the spring you will not reap in the autumn.

If you do not sow in the spring you will not reap in the autumn, czyli "Jeśli nie zasiejesz wiosną, nie będziesz żąć jesienią". Oznacza to, że chcąc osiągnąć sukces, trzeba odpowiednio wcześnie rozpocząć pracę i cierpliwie czekać na jej efekty.  

 

A misty winter brings a pleasant spring, a pleasant winter a misty spring.

A misty winter brings a pleasant spring, a pleasant winter a misty spring, czyli "Mglista zima przynosi pogodną wiosnę, pogodna zima – mglistą wiosnę". Oznacza to, że po złych dniach następują dobre i na odwrót...

 

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


 

 

learningclub.egis.com.pl

Proverbs and sayings of the month: February, 2020

 

Love is blind.

Love is blind, czyli „Miłość jest ślepa”. Kiedy jesteśmy zakochani zwykle nie widzimy wad naszej ukochanej / naszego ukochanego.

 

When poverty comes in at the door, love flies out of the window.

When poverty comes in at the door, love flies out of the window, czyli „Gdy bieda puka do drzwi, miłość ucieka oknem”. Zgodnie z tym przysłowiem, uczucie słabnie, gdy pojawiają się problemy finansowe.

 

Love makes the world go round.

Love makes the world go round, czyli „Miłość sprawia, że świat się kręci”. To właśnie miłość jest siłą napędową świata.

 

The way to a man's heart is through his stomach.

The way to a man's heart is through his stomach, czyli „Przez żołądek do serca”. Kobiety, które dobrze gotują, potrafią szybko zdobyć miłość swoich wybranków.

 

Beauty is in the eye of the beholder.

Beauty is in the eye of the beholder, czyli „Piękno jest w oku patrzącego”. Piękno jest wartością względną, a ludzie mają różne opinie na temat tego, co jest piękne.

 

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 

 


learningclub.egis.com.pl

 

Proverbs and sayings of the month: January, 2020

 

Two heads are better than one.

Two heads are better than one, czyli „co dwie głowy, to nie jedna”. Przysłowie to mówi, że dwie osoby mogą zdziałać więcej niż jedna. Kiedy napotykamy trudności, warto, aby ktoś spojrzał „świeżym okiem” na nasz problem. Może się okazać, że rozwiązanie było łatwiejsze, niż nam się wydawało.

 

If you want something done right, you have to do it yourself.

If you want something done right, you have to do it yourself, czyli „jeśli chcesz mieć coś zrobione dobrze, zrób to sam”. Przysłowie to mówi, że jeśli zlecamy komuś zrobienie czegoś, często nie jesteśmy zadowoleni z efektu. Nasze oczekiwania zostaną spełnione tylko wtedy, kiedy sami się tym zajmiemy.

 

Hope for the best, but prepare for the worst.

Hope for the best, but prepare for the worst, czyli „licz na najlepsze, ale przygotuj się na najgorsze”. Zawsze powinniśmy być pozytywnie nastawieni, a jednocześnie musimy pamiętać o tym, że wszystko może się zdarzyć. Powinniśmy przygotować się na najgorsze, aby uniknąć ewentualnego rozczarowania.

 

While there's life, there's hope.

While there's life, there's hope, czyli „dopóki jest życie, jest nadzieja”. Nigdy nie powinniśmy tracić nadziei, gdyż życie jest nieprzewidywalne i wszystko może się zmienić w ułamku sekundy, szczególnie wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy.

 

Better safe than sorry.
Better safe than sorry, czyli „lepiej być bezpiecznym, niż żałować”. Polskie odpowiedniki to: ”Lepiej dmuchać na zimne” lub ”Strzeżonego Pan Bóg strzeże”.

 

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

learningclub.egis.com.pl

 

Proverbs and sayings of the month: December, 2019

 

Christmas comes but once a year.

To powiedzenie oznacza, że Święta są tylko raz w roku, czyli są czymś absolutnie wyjątkowym.

 

Christmas came early (this year).

„Święta nadeszły wcześniej (w tym roku)”. Tak powiemy, gdy niespodziewanie spotka nas coś zaskakującego i bardzo, ale to bardzo, miłego.

 

Don’t get your tinsel in a tangle!

“Tylko sobie łańcucha nie poplącz” to rada i przestroga, by się nie stresować Świętami i nie wprowadzać nerwowej atmosfery (tinsel to właśnie łańcuch choinkowy).

 

Bah, humbug!

To powiedzonko Ebenezera Scrooge’a, bohatera Opowieści Wigilijnej Dickensa. Scrooge obsesyjnie nienawidził świąt Bożego Narodzenie i pozytywnego przesłania, które one niosą. Dlatego powtarzał swoje Bah, humbug! czyli „Bzdura!”, „Głupota”, komentując np. świąteczne zwyczaje.

 

Don't be a Scrooge!

"Nie bądź jak Scrooge!". Tak zwrócimy się do osoby, która przypominam nam Ebenezera Scrooge’a… Oczywiście tego Scrooge'a, którego nie odwiedziły jeszcze duchy! Jak wiadomo, po ich wizytach wszystko zmieniło się na lepsze!

 

 

 → Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

learningclub.egis.com.pl

 

Proverbs of the month: November, 2019

 

My house is my castle.
My house is my castle, czyli „mój dom jest moim zamkiem”. Po polsku mówimy: „Wolnoć Tomku w swoim domku”.

East or West home is best.
East or West home is best, czyli dosłownie „wschód czy zachód, dom jest najlepszy”. Polskim odpowiednikiem tego powiedzenia jest: „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.

Home is where the heart is.
Home is where the heart is, czyli „tam dom twój, gdzie serce twoje”. To powiedzenie mówi, że twój dom nie jest tam, gdzie się urodziłeś, lecz tam, gdzie ludzie, których kochasz.

There is no place like home.
There is no place like home, czyli „nie ma to jak w domu”. Powiedzenie można również tłumaczyć jako „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.

Charity begins at home.
Charity begins at home, czyli dosłownie „dobroczynność zaczyna się w domu”. Po polsku mówimy: „Zmieniając świat, zacznij od siebie”.

 

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

Proverbs of the month: October, 2019

 

There's no such thing as a free lunch.
There's no such thing as a free lunch, czyli dosłownie „nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch”. Po polsku mówimy: „Nie ma nic za darmo”.

A watched pot never boils.
A watched pot never boils, czyli „pilnowany garnek nigdy nie kipi”. Polski odpowiednik to: ”Czekającemu czas się dłuży”.


Beggars can't be choosers.
Beggars can't be choosers, czyli dosłownie „żebracy nie mogą wybierać”. Oznacza to, że trzeba zadowolić się tym, co się ma. Polski odpowiednik tego przysłowia to: „Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma”.


Actions speak louder than words.
Actions speak louder than words, czyli „czyny mówią głośniej niż słowa”. Polski odpowiednik to: „Liczą się czyny, a nie słowa”.


The pot calling the kettle black.
The pot calling the kettle black, czyli „przyganiał kocioł garnkowi”. Mówimy tak o osobie, która zwraca uwagę innym, a sama popełnia podobne błędy.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

Proverbs of the month: September, 2019

 

The squeaky wheel gets the grease.

The squeaky wheel gets the grease, czyli dosłownie „skrzypiące koło dostaje (cały) smar”. Oznacza to, że problemy zgłaszane najgłośniej rozwiązuje się najszybciej. Po polsku mówimy: ”Ten, kto najgłośniej krzyczy, najwięcej dostaje”.


No man is an island.

No man is an island, czyli dosłownie „żaden człowiek nie jest wyspą”. Oznacza to, że człowiek nie jest istotą stworzoną do życia w samotności.


Fortune favours the bold.

Fortune favours the bold, czyli „odważnym szczęście sprzyja”. Jest to przysłowie, które zachęca do podjęcia ryzyka, by osiągnąć zamierzony cel.


Learn to walk before you run.

Learn to walk before you run dosłownie oznacza „naucz się chodzić, zanim zaczniesz biegać”. Powinniśmy się uczyć wszystkiego stopniowo i być cierpliwi.


Better late than never.

Better late than never, czyli „lepiej późno niż wcale”.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Proverbs of the week: 22nd May, 2019 – 28th May, 2019

 

Rome wasn't built in a day.

Rome wasn't built in a day, czyli "nie od razu Rzym zbudowano". Oznacza to, że aby coś osiągnąć, trzeba poświęcić temu dużo czasu.


Out of sight, out of mind.

Out of sight, out of mind, czyli "co z oczu, to z serca". Oznacza to, że łatwo zapominamy o kimś (o czymś), kogo (co) przestajemy widywać.


He who lives by the sword shall die by the sword.

He who lives by the sword shall die by the sword, czyli "kto mieczem wojuje, od miecza ginie". Oznacza to, że zostaniemy pokonani w taki sam sposób, jaki stosujemy, walcząc (spierając się) z kimś.


The early bird catches the worm.

The early bird catches the worm, czyli "ranny ptaszek łapie robaka". Po polsku mówimy: "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje".


Forbidden fruit is the sweetest.

Forbidden fruit is the sweetest, czyli "zakazany owoc smakuje najlepiej". Innymi słowy - to co jest zakazane, uważamy za szczególnie atrakcyjne.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 

 


 

Proverbs of the week: 15th May, 2019 – 21st May, 2019

 

Don’t judge a book by its cover.

Don’t judge a book by its cover, czyli "nie oceniaj książki po okładce". Oznacza to, że nie należy oceniać kogoś lub czegoś po wyglądzie.

 

Strike while the iron is hot.

Strike while the iron is hot znaczy "kuj żelazo póki gorące", czyli wykorzystaj sprzyjające warunki do zrobienia czegoś.

 

Many hands make light work.

Many hands make light work, czyli "wiele rąk czyni pracę lekką". Oznacza to, że z czyjąś pomocą będzie nam łatwiej wykonać jakąś pracę.

 

Don’t cross the bridge until you come to it.

Don’t cross the bridge until you come to it, czyli "nie przechodź przez most, póki do niego nie dojdziesz". Polski odpowiednik to: "Nie martw się na zapas".

 

Honesty is the best policy.

Honesty is the best policy, czyli "uczciwość to najlepsza taktyka". Polskim odpowiednikiem jest wyrażenie: "Uczciwość popłaca".

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Proverbs of the week: 8th May, 2019 – 14th May, 2019

 

False friends are worse than open enemies.

False friends are worse than open enemies, czyli „fałszywi przyjaciele są gorsi od jawnych wrogów”. Oznacza to, że lepiej od razu wiedzieć, że ktoś jest naszym wrogiem, niż zaufać komuś, a potem dowiedzieć się, że wcale nie jest naszym przyjacielem.

 

A dog is man’s best friend.

A dog is man’s best friend. Psy są znane ze swojej lojalności, dlatego często mówi się, że „pies to najlepszy przyjaciel człowieka”.

 

A friend in need is a friend indeed.

A friend in need is a friend indeed, czyli „prawdziwym przyjacielem jest ten, który pomoże nam w potrzebie". Polskim odpowiednikiem jest przysłowie: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.

 

A friend to all is a friend to none.

A friend to all is a friend to none, czyli „przyjaciel wszystkich jest niczyim przyjacielem”. Na taką osobę nie można liczyć w stu procentach, bo zawsze będzie oceniać coś przez pryzmat swojej relacji z innymi osobami i nigdy nie będzie w stanie obiektywnie nam doradzić, zająć jednoznaczego stanowiska lub wesprzeć nas bez względu na opinię innych.

 

Keep your friends close but your enemies closer.

Keep your friends close but your enemies closer, czyli „przyjaciół trzymaj blisko, ale wrogów jeszcze bliżej”. Dobrze jest być blisko wroga, aby wiedzieć, co planuje przeciw nam.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Proverbs of the week: 1st May, 2019 – 7th May, 2019

 

All good things come to an end.
All good things come to an end, czyli "wszystko co dobre, szybko się kończy".

 

All's fair in love and war.  
All's fair in love and war, czyli "w miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone".

 

All's well that ends well.
All's well that ends well, czyli "wszystko dobre, co się dobrze kończy".

 

All roads lead to Rome.
All roads lead to Rome, czyli "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu".

 

All that glitters is not gold.   
All that glitters is not gold, czyli "nie wszystko złoto co się świeci".

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

 Proverbs of the week: 24th April, 2019 – 30th April, 2019

 

When in Rome, do as the Romans do.

When in Rome, do as the Romans do, czyli "kiedy jesteś w Rzymie, rób to, co Rzymianie". Polskim odpowiednikiem jest przysłowie: "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one".

 

Every little helps.

Every little helps można przetłumaczyć jako "każda drobna rzecz jest ważna". Polski odpowiednik to: "Grosz do grosza, a będzie kokosza".

 

Too many cooks spoil the broth.

Too many cooks spoil the broth, czyli "zbyt dużo kucharek sknoci rosół". Odpowiada to polskiemu przysłowiu: "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść".

 

A bad workman blames his tools.

A bad workman blames his tools, czyli "zły pracownik zrzuca winę na narzędzia". Polski odpowiednik to: "Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy".

 

No pain, no gain.

No pain, no gain, czyli "bez bólu nie ma zysku". Polskim odpowiednikiem jest: "Bez pracy nie ma kołaczy".

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Proverbs of the week: 17th April, 2019 – 23rd April, 2019

 

Never look a gift horse in the mouth.

Never look a gift horse in the mouth, czyli "darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby". Oznacza, że nie powinno się krytykować tego, co dostało się w prezencie.

 

You can't make an omelette without breaking eggs.

You can't make an omelette without breaking eggs, czyli "nie można zrobić omletu, nie rozbijając jajek". Polskim odpowiednikiem jest przysłowie: "Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą", a także powiedzenie: "Nie można zjeść ciastka i nadal go mieć".

 

The grass is always greener on the other side of the fence.

The grass is always greener on the other side of the fence, czyli "trawa zawsze jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu". Polskim odpowiednikiem jest przysłowie: "Cudze chwalicie, swego nie znacie" lub "wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma".

 

A bird in the hand is worth two in the bush.

A bird in the hand is worth two in the bush, czyli "jeden ptak w ręce jest wart dwóch w zaroślach". Polskim odpowiednikiem jest przysłowie: "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu".

 

A problem shared is a problem halved.

A problem shared is a problem halved, czyli dosłownie "problem dzielony (z kimś) to pół problemu".

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Proverbs of the week: 9th April, 2019 – 16th April, 2019

 

Curiosity killed the cat.

Curiosity killed the cat, czyli "ciekawość zabiła kota". Polskim odpowiednikiem jest powiedzenie: "Ciekawość to pierwszy stopień do piekła".

 

Let sleeping dogs lie.

Let sleeping dogs lie, czyli "nie budźmy śpiących psów". Polskim odpowiednikiem jest powiedzenie: "Nie wywołuj wilka z lasu".

 

You can lead a horse to water but you can't make it drink.

You can lead a horse to water but you can't make it drink, czyli "możesz przyprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusisz go, żeby się napił". Polskim odpowiednikiem jest powiedzenie: "Nie można nikogo uszczęśliwić na siłę".

 

A barking dog never bites.

A barking dog never bites, czyli "pies, który głośno szczeka, nigdy nie gryzie". Polskim odpowiednikiem jest powiedzenie: "Krowa, która dużo ryczy, daje mało mleka".

 

Don't count your chickens before they're hatched.

Don't count your chickens before they're hatched, czyli "nie licz kurczaków, dopóki się nie wyklują". Polski odpowiednik to: "Nie chwal dnia przed zachodem słońca".

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności