Produkt dodany do koszyka

Words easily confused

Words easily confused: September, 2019

Pary słów affecteffect oraz acceptexcept są często mylone ze względu na podobną pisownię i wymowę.

 

Affect jest czasownikiem i oznacza „oddziaływać”, „wpływać”.
Przykład: Eating too much sweets can badly affect your teeth.

Effect jest rzeczownikiem i oznacza „efekt”, „skutek”.
Przykład: The conversation with the headteacher had no effect on your child’s behaviour.


Accept to czasownik, który oznacza „przyjmować”, „akceptować”.
Przykład: Are you going to accept Henry’s invitation to the party?

Except może występować jako czasownik, spójnik lub przyimek:

 • czasownik – „wykluczyć”, „wyłączyć”
      Przykład: My younger brother George was sad when we excepted him from the game.

 • spójnik – „tylko”, „tylko że”
      Przykład: I’d love to go, except my parents won’t let me.

 • przyimek – „z wyjątkiem”, „oprócz”
      Przykład: Everyone attended the lecture except me. I would have come but I was sick.


Uwaga: na początku zdania używamy except for.
Przykład: Except for uncle Thomas, every member of my family visited me in hospital.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


Words easily confused: 22nd May, 2019 – 28th May, 2019

 

Jaka jest różnica między lonelyalone oraz między delivertransport?

 

Lonely oznacza “samotny, czujący się samotnie” (o osobie) lub “odludny” (o miejscu).
Przykład: He felt so lonely after he moved to the new city that he used to call me every day.

 

Alone oznacza:

 1. "sam", "w pojedynkę", "bez towarzystwa", "bez pomocy innych"
  Przykład: My daughter is so talented. She built this model aircraft alone!
  Przykład: I don't like spending weekends alone. I prefer going out.
 2. "jedynie", "tylko"
  Przykład: I eat non-dairy products alone.

 

Deliver oznacza:

 1. "dostarczyć", "doręczyć"
  Przykład: I'm afraid some letters had been delivered to a wrong person.
 2. "dotrzymać słowa, obietnicy"
  Przykład: He is a trustworthy person. He always delivers what he promises.
 3. "wygłaszać” (np. mowę), "ogłaszać" (np. werdykt)
  Przykład: He delivered a speech on feminism.
 4. "urodzić"
  Przykład: She delivered her baby without any complications.

 

Transport oznacza:

 1. "transportować", "przesyłać"
  Przykład: Your task is to transport those plants to the customer.
 2. "deportować", "zesłać"
  Przykład: He was transported to Syberia during World War II.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 

 


Words easily confused: 15th May, 2019 – 21st May, 2019

 

Jaka jest różnica pomiędzy reasoncause oraz thinkbelieve?

 

Reason to “powód, przyczyna”, ale szczególnie w sensie “podstawy (do zrobienia czegoś)", "uzasadnienia (czegoś)”. Inne znaczenia tego słowa to “rozum, rozsądek”.

Przykład: He had no reason to worry.

Cause to również “powód, przyczyna”, ale tego słowa używamy, gdy mamy na myśli osobę, rzecz lub wydarzenie, za sprawą których coś się dzieje.
Cause oznacza także “sprawę, cel” oraz “podstawę, przyczynę oskarżenia (w sądzie)”.

Przykład: What was the cause of the fire?

 

Czasowników believethink w znaczeniu "przypuszczać, uważać, sądzić" możemy używać wymiennie w sytuacji, gdy mówimy o czymś, czego się spodziewamy lub czego oczekujemy, albo gdy wyrażamy opinię.

Przykład: I believe/think she lives in New York.

Jednak w pewnych kontekstach nie mogą być używane wymiennie.

Believe użyjemy w znaczeniu "wierzyć":

 • wierzyć, że coś jest prawdą → Do you believe what she said?
 • wierzyć w Boga → I believe in God.
 • wierzyć w jakąś ideę, wartość → I believe in honesty.
 • wierzyć w kogoś, w czyjś potencjał → I believe in you, Sally.

Think użyjemy w następujących znaczeniach:

 • sądzić (coś na jakiś temat, coś o jakiejś sprawie) → What do you think of it, John?
 • myśleć, pomyśleć → Think of it this way.
 • zastanawiać się → He's thinking what to do.
 • rozważać → They are thinking of buying a new house.

 


 

Words easily confused: 8th May, 2019 – 14th May, 2019

 

Kiedy używamy rzeczowników travel, journey i trip?

 

Travel oznacza "podróż". Tego słówka używamy do opisania czynności przemieszczania się z jednego punktu do drugiego; do opisywania podróżowania w ogólnym tego słowa znaczeniu. Należy pamiętać, że travel jest rzeczownikiem niepoliczalnym, a więc nie poprzedzamy go przedimkiem (a/the).

Przykład: Sea travel gives me nausea.

 

Journey ma podobne znaczenie jak travel, ale jest rzeczownikiem policzalnym, którego używamy, mówiąc o konkretnej podróży, często długiej i wyczerpującej.

Przykład: The journey was so long; it took 16 hours to get to China.

 

Trip znaczy „krótka wycieczka” lub „wyprawa”.

take a trip/go on a trip - pojechać na wycieczkę

Przykład: Why don't we take a trip to Kraków this weekend?

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Words easily confused: 1st May, 2019 – 7th May, 2019

 

Jaka jest różnica między see, look (at)watch?

 

See

Czasownik see oznacza "widzieć", "zobaczyć" i stosujemy go, gdy ktoś (lub coś) znajdzie się w naszym polu widzenia, ale nie koncentrujemy na nim uwagi.


Look (at)

Czasownik look (at) oznacza "patrzeć", "przyglądać się" i stosujemy go, gdy skupiamy na kimś (lub na czymś) wzrok.


Watch

Czasownik watch oznacza "oglądać" i stosujemy go, gdy to, na co patrzymy porusza się, lub gdy obserwowane przez nas otoczenie ulega zmianie.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week? *

 

 * Na podst.: Jenny Dooley, New Enterprise B1

 


 

Words easily confused: 24th April, 2019 – 30th April, 2019

 

Jaka jest różnica pomiędzy clothclothes?

 

W języku angielskim istnieją słowa, które zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, czy używamy ich w liczbie pojedynczej, czy mnogiej. Przykładowo, wyraz cloth oznacza „ścierka” lub „tkanina, materiał”. W liczbie mnogiej natomiast, clothes oznacza już nie tylko „kilka ścierek” lub „większą ilość tkanin”, ale także “ubrania”.

 

Oto kilka wyrazów oraz ich znaczeń, które warto zapamiętać, aby ich ze sobą nie mylić:

glass – szkło, szklanka
glasses – szkła, szklanki, ale także: okulary

 

minute – minuta
minutes – minuty, ale także: protokół, sprawozdanie

 

custom – zwyczaj, tradycja, nawyk
customs – zwyczaje, tradycje, nawyki, ale także: odprawa celna

 

work – praca, dzieło sztuki
works – prace, dzieła sztuki, ale też: fabryka, zakład przemysłowy, mechanizm

 

damage – uszkodzenie, zniszczenie, szkoda
damages – odszkodowanie

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Words easily confused: 17th April, 2019 – 23rd April, 2019

 

Jaka jest różnica pomiędzy advice i advise?

 

Advice jest rzeczownikiem i oznacza "rada".

Przykład: I do not know what to do. Could you give me some advice, please?

 

Uwaga: Rzeczownik advice jest niepoliczalny, a zatem występuje wyłącznie w liczbie pojedynczej! Nie jest też poprzedzany rodzajnikami a(n)/the.

Przykład: My sister usually gives really bad advice. (nie advices)

 

Advise to czasownik i oznacza "radzić".

Przykład: Jonathan always advises me what to wear on a given day. He certainly has a good taste!

 

Przydatne zwroty:

 • follow somebody's advice - posłuchać czyjejś rady
 • give somebody (a piece of) advice - udzielić komuś rady

 

Pisownia wyrazów advice i advise różni się zaledwie jedną literą, dlatego zapamiętanie, które z tych słów jest rzeczownikiem, a które czasownikiem, może stanowić niemałe wyzwanie nawet dla uczniów na zaawansowanym poziomie. Dobrym sposobem jest utrwalenie sobie w pamięci, że adviSe to czaSownik.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

 

Words easily confused: 9th April, 2019 – 16th April, 2019

 

Kiedy używamy famous, a kiedy popular?

Famous używamy, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś lub coś jest sławny/-e, znany/-e.

Przykład: He is a famous actor.

Popular używamy, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś lub coś jest popularny/-e, lubiany/-e. Jeśli słowa "popular" używamy w odniesieniu do jakiegoś miejsca, znaczy to, że jest ono odwiedzane przez wiele osób.

Przykład: It is a very popular restaurant and many people go there to eat.

 

Uwaga: Jeśli ktoś lub coś jest famous, niekoniecznie znaczy to, że jest lubiany(-e)!

 

Wybór pomiędzy famouspopular często ułatwiają nam przyimki, z którymi te słowa występują.

 • famous: for He is famous for his song.
 • popular: with, among This song is popular among/with teenagers.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności