Produkt dodany do koszyka

Phrasal verbs

Phrasal verbs: September, 2019

 

Get away with znaczy „ujść na sucho, uniknąć kary (za coś)”.
Przykład: I’m sure this time he won’t get away with it and get punished.

Get back to czyli „wrócić do wcześniej wykonywanej czynności”.
Przykład: Hurry up, Rachel!  There’s no time to waste. You’ll get back to cooking later.

Get on znaczy:

  1. "wsiadać" (np. do autobusu)
    Przykład: There’s no way to catch him now. He got on that plane.
  2. "robić postępy"
    Przykład: I’m getting on quite well, so I hope I’ll finish this project tomorrow.


Get on with czyli „mieć z kimś dobre stosunki”.
Przykład: I don’t get on with my new classmates. They aren’t friendly at all!

Get over to „dojść do siebie, przezwyciężyć (chorobę, problemy, porażkę itp.)”
Przykład: Amy had lots of problems but with our help she got over them.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

Phrasal verbs: 22nd May, 2019 – 28th May, 2019

 

Give something away znaczy "zdradzać coś" (np. sekret)
Przykład: I bought Ruby a Darth Vader action figure as a surprise, but Tom gave it away.


Give back czyli "zwrócić, oddać"
Przykład: Did you give back Star Wars DVD?


Give off znaczy "wydzielać" (np. ciepło, zapach), "wydawać" (np. dźwięk)
Przykład: Your sandwich is giving off a nasty smell.


Give up czyli "poddać się, zaprzestać, zrezygnować"
Przykład: Sam gave up trying to become a film actor.


Give in znaczy "poddać się, ulec, zgodzić się na coś pod presją, przestać rywalizować, ustąpić"
Przykład: Han Solo never gives in without a fight.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Phrasal verbs: 15th May, 2019 – 21st May, 2019

 

Come across znaczy “spotkać kogoś przypadkiem, natknąć się na kogoś/coś”.
Przykład: Penny, you won't believe who I came across yesterday!

 

Come back znaczy “wracać, powracać”.
Przykład: She is so happy that Jack is coming back in one week.

 

Come round/over oznacza “przyjść, przyjechać, wpaść (do kogoś z wizytą)”.
Przykład: Why do you always refuse when I invite you to come over?

 

Come into znaczy “wchodzić, wejść”, ale też “odziedziczyć w spadku”.
Przykład:  I came into a huge sum of money when my uncle died.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Phrasal verbs: 8th May, 2019 – 14th May, 2019

 

Take after czyli "być podobnym do kogoś, wdać się w kogoś"
Przykład: Phil takes after his mum - they both get stressed easily.


Take over
znaczy "zdobyć, przejąć"
Przykład: Kate is very anxious about taking over her family's shop.


Take up czyli "zainteresować się czymś (np. uprawianiem sportu), podjąć się czegoś"
Przykład: You can take up jogging to relieve stress.


Take off
znaczy:

1) zdjąć (np. ubranie)
Przykład: You should take off your hat when you are indoors.

2) startować (o samolocie)
Przykład: We'd better hurry - the plane takes off in 15 minutes!

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Phrasal verbs: 1st May, 2019 – 7th May, 2019

 

Run down znaczy "krytykować", ale także "tracić moc" (np. o baterii)
Przykład: I wanted to call you yesterday but my phone ran down.

Run into znaczy "spotkać kogoś przypadkiem", ale także "napotkać problem/trudność"
Przykład: As I was going down the street, I ran into my History teacher.

 

Run off znaczy "uciekać" (nagle opuścić jakieś miejsce)
Przykład: When I was a kid, I wanted to run off home.

 

Run out znaczy "tracić ważność" (np. o prawie jazdy) oraz "kończyć się", "wyczerpywać się"
Przykład: My seasonal ticket ran out and I'll have to buy a new one.

 

Run out of znaczy "wykorzystać do końca", "nie mieć już"
Przykład: We ran out of flour. Could you go to the shop and buy a bag?

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week? *

 

* Na podst. James Milton, Bill Blake, Virginia Evans, A Good Turn Of Phrase: Advanced Practice in Phrasal Verbs 

 


 

Phrasal verbs: 24th April, 2019 – 30th April, 2019

 

Break down znaczy "zepsuć się"
Przykład: Jake's car broke down just as it started snowing.

Break into czyli "włamać się"
Przykład: The man broke into the building through the back door.

Break out znaczy "wybuchnąć (np. o wojnie, epidemii, pożarze)"
Przykład: Fire broke out so we had to leave the building.

Break up czyli:

1) "rozstać się" 
Przykład: Her parents broke up, but then they got back together!

2) "kończyć naukę przed feriami lub wakacjami" 
Przykład: I couldn't wait for school to break up and the holidays to begin.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Phrasal verbs: 17th April, 2019 – 23rd April, 2019

 

Look after znaczy "zajmować się, opiekować się"
Przykład: Julie looks after our children while we are at work.

Look for czyli "szukać"
Przykład: Helen is looking for a good book to read.

Look forward to znaczy "oczekiwać na coś z niecierpliwością, nie móc się doczekać"
Przykład: Jane is looking forward to her graduation.

Look up znaczy "znajdować, wyszukiwać (np. informacje w słowniku)"
Przykład: I have forgotten the number - let me look it up.

Look around for czyli "rozglądać się za kimś/czymś"
Przykład: I need to look around for my little brother because I have lost him in the crowd.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

 

Phrasal verbs: 9th April, 2019 – 16th April, 2019

 

Keep on doing something znaczy "kontynuować robienie czegoś"
Przykład: Brandon is keeping on borrowing pens from me and he is always losing them. 


Keep out znaczy "nie wpuszczać"
Przykład: This party is only for VIPs so you have to keep out people without invitation.


Keep off to "nie wchodzić gdzieś, trzymać się z daleka od czegoś"
Przykład: Keep off the green belt.


Keep up with to "dotrzymywać kroku, utrzymywać ten sam poziom"
Przykład: It was hard for me to keep up with Penny on a trek. She has such long legs and she walks very fast.


Keep away from czyli "trzymać się z daleka od czegoś, unikać czegoś"
Przykład: Keep away from water, kids! It's very cold and I don't want you to get sick.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności