Produkt dodany do koszyka

Phrasal verbs

Phrasal verbs: February, 2020

 

BRAKE UP

Break up = rozstać się, zerwać ze sobą
Przykład: Mark is arguing with Alice all the time. I think they will break up soon.

 

MAKE UP

Make up = pogodzić się

Przykład: I hope that Meggie will make up with David soon.

 

ASK SB OUT

Ask sb out = zaprosić kogoś na randkę

Przykład: Tom asked me out to the cinema on Saturday night.

 

FALL FOR SB

Fall for sb = zakochać się w kimś

Przykład: My best friend told me that the moment she saw my cousin, she fell for him completely.

 

CHAT SB UP

Chat somebody up = podrywać kogoś

Przykład: Look at Sam! He’s chatting Elisa up and dancing with her all night.

 

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

learningclub.egis.com.pl

 

Phrasal verbs: January, 2020

 

GO ON

Go on doing sth = kontynuować, robić coś dalej
Przykład: Jim wanted to talk to Jasmine but she just went on drinking her coffee without saying a word.

Go on about sth = ciągle o czymś mówić
Przykład: Don't go on and on about the same thing!

Go on = dziać się
Przykład: What’s going on here?


GO THROUGH

Go through = przeglądać
Przykład: I’ve been going through all those documents for the last 8 hours and my eyes are red now.

 

GO BY

Go by = upływać (o czasie)
Przykład: Time goes by so slowly for those who are waiting.

Go by = mijać, przechodzić
Przykład: I bumped into someone while going by the chemist’s.

 

GO DOWN

Go down = zachodzić (o słońcu)
Przykład: Sue stayed on the beach all day, till the sun went down.

Go down = spadać (o temperaturze, o cenach)
Przykład: Our prices have to go down if we want to attract customers again.

Go down = tonąć
Przykład: "The captain goes down with the ship."

 

GO OFF

Go off = wybuchnąć (o bombie)
Przykład: The bomb suddenly went off. Five people died on the spot and four more were taken to hospital.

Go off = gasnąć (o światłach)
Przykład: Suddenly all the lights went off and we had to look for some candles to light up the room.

 

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

 

learningclub.egis.com.pl

Phrasal verbs: December, 2019

 

Fall apart znaczy „rozpaść się, zakończyć się”, także: „załamać się”.

Przykład: They had a serious quarrel yesterday and their friendship fell apart. I think it’s for good this time.

 

Fall behind to „zostawać w tyle”.

Przykład: He’s been falling behind in work for a while now. Mark is thinking of firing him.

 

Fall for czyli:

1) „zakochać się w kimś”

Przykład: I can’t believe someone fell for my stupid brother. Good luck with him, girl.

2) „dać się na coś nabrać”

Przykład: Be careful, Ronnie. I know he’s charming but that’s exactly why people fall for his lies.

 

Fall off znaczy „spaść, zmniejszać się”.

Przykład: Billy tried to climb the chair and fell off it. Fortunately, it ended with a few bruises.

 

Fall out with znaczy „pokłócić się, zerwać”.

Przykład: Rosie, did you just fall out with your best friend over a plush toy?

 

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

learningclub.egis.com.pl 

Phrasal verbs: November, 2019

 

Drop by/in to „wpadać z wizytą”
Przykład: If you are in the town, don’t hesitate and just drop in.


Drop off znaczy:

 1. „podwieźć kogoś”
  Przykład: Are you sure you don’t want to go to that bookstore? I could drop you off on my way to Henry’s.
 2. „przysnąć”, „odpłynąć”
  Przykład: I can’t believe I dropped off during the lecture. This is so embarrassing.


Drop out czyli „odpaść”, „rzucić”
Przykład: Ronald decided to drop out of our college. He wants to start working now.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


Phrasal verbs: October, 2019

 

Cut down czyli:

 1. "ograniczać", "zmniejszać" (np. ilość, częstotliwość)
  Przykład: Our teacher encouraged us to cut down plastic usage.
 2. "skrócić", "ściąć"
  Przykład: After John dumped her, she cut down her hair. I guess she needed a change.


Cut down on znaczy „ograniczać" (coś)
Przykład: If I were you, I’d seriously cut down on sugar. It’s unhealthy.


Cut off czyli „odciąć" (np. metkę, prąd), "przerwać" (komuś)
Przykład: After the storm,  almost the whole town had their electricity cut off.


Cut in znaczy:

 1. "wtrącać się", "przerywać"
  Przykład: She shows no respect to anyone - she is always cutting in! No matter who is speaking.
 2. "zajechać drogę" (samochodem)
  Przykład: Who gave him a driving license? He keeps cutting in in front of other cars!

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


Phrasal verbs: September, 2019

 

Get away with znaczy „ujść na sucho, uniknąć kary (za coś)”.
Przykład: I’m sure this time he won’t get away with it and get punished.

Get back to czyli „wrócić do wcześniej wykonywanej czynności”.
Przykład: Hurry up, Rachel!  There’s no time to waste. You’ll get back to cooking later.

Get on znaczy:

 1. "wsiadać" (np. do autobusu)
  Przykład: There’s no way to catch him now. He got on that plane.
 2. "robić postępy"
  Przykład: I’m getting on quite well, so I hope I’ll finish this project tomorrow.


Get on with czyli „mieć z kimś dobre stosunki”.
Przykład: I don’t get on with my new classmates. They aren’t friendly at all!

Get over to „dojść do siebie, przezwyciężyć (chorobę, problemy, porażkę itp.)”
Przykład: Amy had lots of problems but with our help she got over them.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this month?

 


 

Phrasal verbs: 22nd May, 2019 – 28th May, 2019

 

Give something away znaczy "zdradzać coś" (np. sekret)
Przykład: I bought Ruby a Darth Vader action figure as a surprise, but Tom gave it away.


Give back czyli "zwrócić, oddać"
Przykład: Did you give back Star Wars DVD?


Give off znaczy "wydzielać" (np. ciepło, zapach), "wydawać" (np. dźwięk)
Przykład: Your sandwich is giving off a nasty smell.


Give up czyli "poddać się, zaprzestać, zrezygnować"
Przykład: Sam gave up trying to become a film actor.


Give in znaczy "poddać się, ulec, zgodzić się na coś pod presją, przestać rywalizować, ustąpić"
Przykład: Han Solo never gives in without a fight.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Phrasal verbs: 15th May, 2019 – 21st May, 2019

 

Come across znaczy “spotkać kogoś przypadkiem, natknąć się na kogoś/coś”.
Przykład: Penny, you won't believe who I came across yesterday!

 

Come back znaczy “wracać, powracać”.
Przykład: She is so happy that Jack is coming back in one week.

 

Come round/over oznacza “przyjść, przyjechać, wpaść (do kogoś z wizytą)”.
Przykład: Why do you always refuse when I invite you to come over?

 

Come into znaczy “wchodzić, wejść”, ale też “odziedziczyć w spadku”.
Przykład:  I came into a huge sum of money when my uncle died.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Phrasal verbs: 8th May, 2019 – 14th May, 2019

 

Take after czyli "być podobnym do kogoś, wdać się w kogoś"
Przykład: Phil takes after his mum - they both get stressed easily.


Take over
znaczy "zdobyć, przejąć"
Przykład: Kate is very anxious about taking over her family's shop.


Take up czyli "zainteresować się czymś (np. uprawianiem sportu), podjąć się czegoś"
Przykład: You can take up jogging to relieve stress.


Take off
znaczy:

1) zdjąć (np. ubranie)
Przykład: You should take off your hat when you are indoors.

2) startować (o samolocie)
Przykład: We'd better hurry - the plane takes off in 15 minutes!

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Phrasal verbs: 1st May, 2019 – 7th May, 2019

 

Run down znaczy "krytykować", ale także "tracić moc" (np. o baterii)
Przykład: I wanted to call you yesterday but my phone ran down.

Run into znaczy "spotkać kogoś przypadkiem", ale także "napotkać problem/trudność"
Przykład: As I was going down the street, I ran into my History teacher.

 

Run off znaczy "uciekać" (nagle opuścić jakieś miejsce)
Przykład: When I was a kid, I wanted to run off home.

 

Run out znaczy "tracić ważność" (np. o prawie jazdy) oraz "kończyć się", "wyczerpywać się"
Przykład: My seasonal ticket ran out and I'll have to buy a new one.

 

Run out of znaczy "wykorzystać do końca", "nie mieć już"
Przykład: We ran out of flour. Could you go to the shop and buy a bag?

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week? *

 

* Na podst. James Milton, Bill Blake, Virginia Evans, A Good Turn Of Phrase: Advanced Practice in Phrasal Verbs 

 


 

Phrasal verbs: 24th April, 2019 – 30th April, 2019

 

Break down znaczy "zepsuć się"
Przykład: Jake's car broke down just as it started snowing.

Break into czyli "włamać się"
Przykład: The man broke into the building through the back door.

Break out znaczy "wybuchnąć (np. o wojnie, epidemii, pożarze)"
Przykład: Fire broke out so we had to leave the building.

Break up czyli:

1) "rozstać się" 
Przykład: Her parents broke up, but then they got back together!

2) "kończyć naukę przed feriami lub wakacjami" 
Przykład: I couldn't wait for school to break up and the holidays to begin.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

Phrasal verbs: 17th April, 2019 – 23rd April, 2019

 

Look after znaczy "zajmować się, opiekować się"
Przykład: Julie looks after our children while we are at work.

Look for czyli "szukać"
Przykład: Helen is looking for a good book to read.

Look forward to znaczy "oczekiwać na coś z niecierpliwością, nie móc się doczekać"
Przykład: Jane is looking forward to her graduation.

Look up znaczy "znajdować, wyszukiwać (np. informacje w słowniku)"
Przykład: I have forgotten the number - let me look it up.

Look around for czyli "rozglądać się za kimś/czymś"
Przykład: I need to look around for my little brother because I have lost him in the crowd.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

 


 

 

Phrasal verbs: 9th April, 2019 – 16th April, 2019

 

Keep on doing something znaczy "kontynuować robienie czegoś"
Przykład: Brandon is keeping on borrowing pens from me and he is always losing them. 


Keep out znaczy "nie wpuszczać"
Przykład: This party is only for VIPs so you have to keep out people without invitation.


Keep off to "nie wchodzić gdzieś, trzymać się z daleka od czegoś"
Przykład: Keep off the green belt.


Keep up with to "dotrzymywać kroku, utrzymywać ten sam poziom"
Przykład: It was hard for me to keep up with Penny on a trek. She has such long legs and she walks very fast.


Keep away from czyli "trzymać się z daleka od czegoś, unikać czegoś"
Przykład: Keep away from water, kids! It's very cold and I don't want you to get sick.

 

→ Zrób ćwiczenia! Przejdź do sekcji: What have you learnt this week?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności